לומדות וחסידות

ציון משתמשים

5
(2)

דרגו את הפודקאסט

ציון נמוך ------- ציון גבוה

ציון ממוצע 5 | מס' מדרגים 2

על הפודקאסט – לומדות וחסידות

שיעורים יומיים על חסידות.

האזנה לכל פרקי הפודקאסט

HAVINEINI
HAVINEINI
Daily Shiurm
חסד מביא האדם לשלימות הנפש, אבל איך אני מגיע לזה?
by Rav Shimon Spitzer

משנת תשע"ח

חסד מביא האדם לשלימות הנפש, אבל איך אני מגיע לזה?
בעניני שידוכים - ובענין לא לדחוק את השעה
מסכת נדה דף כ"ו
מסכת נדה דף כ"ה
ספר חובת הלבבות שער הביטחון - שיעור #26 -
הרה"ק ר' ישכר דוב מבעלז זצוק"ל
מסכת נדה דף כ"ד
אור החיים הק' פרשת וירא - המתפלל בעד חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה
מסכת נדה דף כ"ג
עניני שבת קודש - צפרא דשבתא - דא היא סעודתא דעתיקא קדישא
מסכת נדה דף כ"ב
למה יש לי כל כך הרבה שוועריגקייטען?
מסכת נדה דף כ"א
מסכת נדה דף כ
מניעת בעובודת השם סימן לקרבת אלוקים
מסכת נדה דף י"ט
חידושו של הרבינו בחיי בתכלית הניסיון
מסכת נדה דף י"ח
ספר חובת הלבבות שער הביטחון - שיעור #25 - קבלת היסורים סיבה לישועה וקבלת התפילות
מסכת נדה דף י"ז
מסכת נדה דף ט"ז
מרן החזון איש זי"ע
אור החיים הק' פרשת לך לך - האם שייך הבטחה לגוטע קינדער?
מסכת נדה דף ט"ו
עניני שבת קודש - צפרא דשבתא - קידושא רבה
מסכת נדה דף י"ד
עצות לחיות בשלוה וביישוב הדעת
מסכת נדה דף י"ג
בענין מידת הכעס ועצות לחיות בשלוה
מסכת נדה דף י"ב
יצרא דעבודה זרה בימינו והעצה לזה
מסכת נדה דף י"א
מסכת נדה דף י
ספר חובת הלבבות שער הביטחון - שיעור #24
מסכת נדה דף ט
הרה"ק ר' ישראל מרוזין זצוק"ל
אור החיים הק' פרשת נח - לפעמים רצון ה' הוא שלא נתפלל
מסכת נדה דף ח
ביאור השמחה והמחילת עוונות שיש בעת שמחת נישואין
מסכת נדה דף ז
התורה הוא מזון לנפש והנשמה
מסכת נדה דף ו
איך אפשר לעשות שכל הבריאה יעבוד בשבילך?
מסכת נדה דף ה
בענין קיום העולם על ידי מצות בין אדם לחבירו
מסכת נדה דף ד
מסכת נדה דף ג
ספר חובת הלבבות שער הביטחון - שיעור #23 - ה' רועי לא אחסר - ואם חסר לי???
מסכת נדה דף ב
הרה"ק ר' אשר הגדול מסטאלין זצוק"ל
אור החיים הק' פרשת בראשית - ויברך וגו' ויקדש אותו, מהו הברכה של שבת
מסכת מידות (4) דף ל"ז
הרה"ק בעל החתם סופר זצוק"ל
מסכת מידות (3) דף ל"ו
תכלית היסורים' במשנתו של בעל תולדות יעקב יוסף מפולנאה זצוק"ל'
מסכת מידות (2) דף ל"ה
מסכת מידות (1) דף ל"ד
מסכת תמיד (3) דף כח
מסכת תמיד (2) דף כז
אהללה אלוקי.... ואשימה תקותי בו
בכח התפילות מכניסים את האור והשמחה של שמיני עצרת
בענין כח התפלה בהושענא רבא
הלימוד הגדול לכל אחד מניסוך המים
השייכות בין צילא דמהימנותא (לחסות בצל הסוכה) לשמחה של מצוה
מסכת תמיד (1) דף כ"ו
מסכת קינים (4) דף כה
הקדושה שיש בסוכה ובארבע מינים
מסכת קינים (3) דף כד
מסכת קינים (2) דף כ"ג
הרה"ק ר' אברהם המלאך זצוק"ל
אור החיים הק' לסוכות בענין הקריאה ומוסף בחול המועד
מסכת קינים (1) דף כ"ב
עבודת השם בין יום כיפור לסוכות על ידי זכירת הקב"ה
מסכת מעילה דף כ"א
מסכת מעילה דף כ
התבוננות באהבת ה' ביום הכיפורים
סגולת התפלה ביום י"ג מידות
מסכת מעילה דף י"ט
ספר חובת הלבבות שער הביטחון - שיעור #22 - חלקי העולם שלא נתגשמו
מסכת מעילה דף י"ח
מסכת מעילה דף י"ז
הגה"צ ר' אשר פריינד זצ"ל
אור החיים הק' פרשת וילך - התבוננות בטובות שהקב"ה שולח לאדם
הכנעה ושפלות בתפלה
מסכת מעילה דף ט"ז
ספר חובת הלבבות שער הביטחון - שיעור #21 - השייכות בין געזונט לפרנסה
מסכת מעילה דף ט"ו
מסכת מעילה דף י"ד
מסכת מעילה דף י"ג

פרטים נוספים

הגשה: הרב שמעון שפיצר

הפקה: הרב שמעון שפיצר

אתר אינטרנט: lomdotchasidut.libsyn.com

החסרנו משהו? מצאתם טעות? כתבו לנו.

כתוב/כתבי תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות