לומדות וחסידות

ציון משתמשים

5
(2)

דרגו את הפודקאסט

ציון נמוך ------- ציון גבוה

ציון ממוצע 5 | מס' מדרגים 2

על הפודקאסט – לומדות וחסידות

שיעורים יומיים על חסידות.

האזנה לכל פרקי הפודקאסט

HAVINEINI
HAVINEINI
Daily Shiurm
מסכת ברכות דף כ"א
by Rav Shimon Spitzer
מסכת ברכות דף כ"א
עניני שבת קודש – חשיבת ההתבוננות באכילת מאכלי שבת
מסכת ברכות דף כ
מסכת ברכות דף י"ט
התענוג של שמירת עינים
שובבי"ם – על ידי התעצמות של 5 דקות אפשר להגיע למדריגת 'קדוש'
מסכת ברכות דף י"ח
שובבי"ם – למה עשה הקב"ה נסיונות כה קשים?
מסכת ברכות דף י"ז
מסכת ברכות דף ט"ז
ספר חובות הלבבות שער הביטחון – שיעור #35
מסכת ברכות דף ט"ו
הרמב"ם זי"ע
אור החיים הק' פרשת שמות – המום שיש לבן אדם זה השלימות שלו
מסכת ברכות דף י"ד
עניני שבת קודש – סעודת צפרא דשבתא
מסכת ברכות דף י"ג
שכרו הגדול של המזכה הרבים בזה ובבא
מסכת ברכות דף י"ב
גם אתה יכול להיות ממזכי הרבים!!
מסכת ברכות דף י"א
יום ב' פרשת שמות תשפ – ספר חובות הלבבות שער הביטחון – שיעור #34
מסכת ברכות דף י
הרה"ק ר' רפאל מבערשיד זצ"ל – מהות מידת האמת
מסכת ברכות דף ט
מסכת ברכות דף ח
אור החיים הק' פרשת ויחי – השגת נשמה יתירה באמצע השבוע
מסכת ברכות דף ז
האיך להכניס הרבה דברים תוך זמן קצר
מסכת ברכות דף ו
כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימו מעושר – בזמן חז"ל ובזמן הזה
מסכת ברכות דף ה
עשרה בטבת – ביאור עמוק בענין הקליפה של תירגום התורה ליוונית
מסכת ברכות דף ד
לימוד התורה של הכלל והפרט – תפקידו ושכרו של ה'זבולון'
מסכת ברכות דף ג
ספר חובות הלבבות שער הביטחון – שיעור #33
מסכת ברכות דף ב
הרה"ק הדברי יחזקאל משינאווא זצוק"ל
אור החיים הק' פרשת ויגש – אז מען וויל ווי ס' מאכט זיך, מאכט זיך ווי עס ווילט זיך
מסכת נדה דף ע"ג
מסכת נדה דף ע"ב
מסכת נדה דף ע"א
עניני שבת קודש – סעודת צפרא דשבתא
מסכת נדה דף ע
לקראת סיום הש"ס – עצות והדרכה בענין קביעת עיתים לתורה – חלק ב'
לקראת סיום הש"ס – עצות והדרכה בענין קביעת עיתים לתורה – חלק א'
מסכת נדה דף ס"ט
מסכת נדה דף ס"ח
הודאה – מיט א בליק פון א ערעפלאן (מטוס
מסכת נדה דף ס"ז
מסכת נדה דף ס"ו
ספר חובות הלבבות שער הביטחון – שיעור #32 – האם יש לי מנוחת הנפש?
מסכת נדה דף ס"ה
מהו נס? ואיך לזכות לניסים בכל יום ויום
מסכת נדה דף ס"ד
חנוכה – חשיבות מצוה פשוטה ומצוה מתוך צער
מסכת נדה דף ס"ג
פון זיך נישט ארויסקוקען און אין יענעם נישט אריינקוקען
מסכת נדה דף ס"ב
מסכת נדה דף ס"א
ספר חובות הלבבות שער הביטחון – שיעור #31
חנוכה – קרבת אלוקים על ידי תורה שבע"פ – משנת תשע"ט
חנוכה – כח הנרות לשנות הרגלים של האדם – משנת תשע"ח
מסכת נדה דף ס
מסכת נדה דף נ"ט
מסכת נדה דף נ"ח
חנוכה – זמן המסוגל להתחזק בענין "לא לדבר בשעת התפילה"
מסכת נדה דף נ"ז
הודי'ה להקב"ה כמו א שטיקעל גמרא בעיון
מסכת נדה דף נ"ו
חנוכה – אור הגנוז
מסכת נדה דף נ"ה
דרך החסידות לשאוף לדביקות בהקב"ה – משנת תשע"ז
חנוכה – מה הם ה5 דקות הכי מובחרים בחיי האדם בעוה"ז
מסכת נדה דף נ"ד
ספר חובת הלבבות שער הביטחון – שיעור #30
מסכת נדה דף נ"ג
מסכת נדה דף נ"ב
הרה"ק ר' יוחנן מקארלין סטאלין זצוק"ל
אור החיים הק' פרשת וישלח – בענין ברכת בכל מכל כל
מסכת נדה דף נ"א
מסכת נדה דף נ
עניני שבת קודש – סעודת צפרא דשבתא
מסכת נדה דף מ"ט
תועלת הגדולה של המבטל דעתו לרבו
מסכת נדה דף מ"ג
מסכת נדה דף מ"ח
כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותו
מסכת נדה דף מ"ז
מסכת נדה דף מ"ו
ענין דורון כלפי היצר הרע
מסכת נדה דף מ"ה
ספר חובת הלבבות שער הביטחון – שיעור #29
מסכת נדה דף מ"ד
הרה"ק ר' דובער מליובאוויטש זצוק"ל
אור החיים הק' פרשת ויצא
השנים הראשונות אחרי החתונה הם יסוד לכל החיים
עשר בשביל שתתעשר – כללים וסגולות במעשר כספים
מסכת נדה דף מ"ב
הודאה בזמן הזה – במשנת המהרש"א זי"ע
מסכת נדה דף מ"א
החיוב על כל אחד ואחד ללמוד בישיבת שם ועבר
מסכת נדה דף מ
ספר חובת הלבבות שער הביטחון – שיעור #28
מסכת נדה דף ל"ט

פרטים נוספים

הגשה: הרב שמעון שפיצר

הפקה: הרב שמעון שפיצר

אתר אינטרנט: lomdotchasidut.libsyn.com

החסרנו משהו? מצאתם טעות? כתבו לנו.

כתוב/כתבי תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות