תנאי שימוש

אפליקציית “פודקאסטים בעברית” מופעלת על ידי רני שחר ויובל מלחי (להלן “בעלי האפליקציה”).

האפליקציה מהווה פלטפורמה מקוונת המאפשרת האזנה לפודקאסטים שונים, ללא תשלום.

השימוש באפליקציה הינו בכפוף לכתוב בתקנון האפליקציה (להלן “תנאי השימוש”), שבדף זה, ומעיד על הסכמתך למפורט בתנאי שימוש אלו. במידה ואינך מסכים/מסכימה לתנאי השימוש, הינך נדרש/ת שלא לעשות באפליקציה כל שימוש נוסף.

בעלי האפליקציה שומר את הזכות לעדכן ולערוך שינויים בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, וכל שינוי בתנאי השימוש יחייב את הצדדים מיד עם עדכונו על ידי בעלי האפליקציה.

בעלי האפליקציה אינו קשור בשום אופן שהוא ואינו אחראי לתכנים, למידע ו/או לטיב המידע המופיע בפודקאסטים שבאפליקציה. שימו לב שייתכן שחלק מהתכנים המופיעים באפליקציה אינם מתאימים לאוכלוסיות וגילאים מסוימים, וכי אין באפשרותנו לסמן תכנים אלה באפליקציה. האחריות על ההאזנה לפודקאסטים היא על המאזין בלבד.

מודעה

מדיניות פרטיות

משתמשים אשר מדרגים פודקאסטים באפליקציה זו עושים זאת על דעתם, והפרטים אותם הם רושמים הם באחריותם הבלעדית.

חל איסור להעלות לאפליקציה זה מידע חסוי או כל מידע שעלול לפגוע בצד ג’ או בזכויותיו ובכלל זה: הוצאת דיבה, הפרת זכויות יוצרים, איום, אלימות מילולית, מידע מעליב, מוטעה או מטעה.

כל משתמש רשאי לפנות לצוות האפליקציה על מנת להסיר את התכנים ו/או התגובות שהעלה לאפליקציה, והם יוסרו בתוך פרק זמן סביר.

צוות האפליקציה מחזיק בזכות הבלעדית להסיר תכני משתמשים מאפליקציה זה בהתאם לשיקול דעתו.

קניין רוחני

מודעה

בעלי האפליקציה הינם בעלי זכויות הקניין הרוחני באפליקציה עצמה ובתכניה, אך לא בפודקאסטים המופיעים בו ובתכניהם.

כל זכויות היוצרים בפודקאסטים, בתמונות, בעיצוב הגרפי ובתכני הפודקאסטים היא של בעלי הפודקאסטים בלבד.

האפליקציה נועד להוות שירות לבעלי הפודקאסטים, המאפשרת את חשיפתם בפני קהל רחב, והפודקאסטים המוצגים באפליקציה, מוצגים בו במסגרת “שימוש הוגן”.

עם זאת, במידה ואינכם מעוניינים מסיבה כלשהי שפודקאסט/פודקאסטים הנמצא/נמצאים בבעלותכם יופיע/יופיעו באפליקציה, אתם מוזמנים בכל עת לפנות אלינו ואנו נסיר את הפודקאסט שלכם מהאפליקציה בתוך 48 שעות ממועד קבלת הפנייה ואישור קבלתה.

בנוסף, בעלי האפליקציה יעשה מאמץ סביר על מנת לתקן כל ליקוי, טעות ו/או השמטה, מוקדם ככל האפשר ובתוך פרק זמן סביר, לאחר שייוודע לו אודותיהם. עם זאת, בעלי האפליקציה אינם ערבים לכך שלא יהיו טעויות באפליקציה.

אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאפליקציה ו/או מהתכנים המופיעים באפליקציה, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעלי האפליקציה.

בעלי האפליקציה לא יהיו אחראים לכל פעילות שאינה במסגרת החוק הנעשית על ידי הפודקאסטים המוצגים באפליקציה ובעליהם, ובכלל זה הפרות של זכויות יוצרים, סימני מסחר, לשון הרע, פרטיות וכיוצא באלה. האחראים להפרות אלה הם בעלי הפודקאסטים בלבד. בעלי האפליקציה לא יישאו בכל תוצאה ו/או נזק בגין הפרות אלה.

באפליקציה מופיעים קישורים (LINKS) לאתרי אינטרנט. בעלי האפליקציה לא יהיו אחראים לתכנים המופיעים באותם אתרים מקושרים ולא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש כתוצאה ביקור באתרים אלה. בנוסף, בעלי האפליקציה אינם מתחייבים כי כל הקישורים יהיו תקינים.

פרסומות

בעלי האפליקציה יכולים להציב בדפי האפליקציה פרסומות של גורם שלישי.

כל הפרסומות המופיעות באפליקציה, מוצגות בו בתום לב על ידי בעלי השירות, בהסתמך על הגורם המפרסם ובלא שנבדקו מראש.

לאחר הלחיצה על פרסומות המופיעות באפליקציה, או על אישור קבלת התראות דפדפן (עדכונים), עשויים המשתמשים לעבור לאתרים חיצוניים או לקבל הצעות למעבר לאתרים אחרים. בעלי האפליקציה אינו אחראי לאתרים אלה, לתכניהם ולהצעות השיווקיות המופיעות בהם.

כל אדם הבוחר להשתמש באפליקציה זו, או לקבל התראות, מאשר בכך כי ידוע לו שלבעלי האפליקציה אין כל שליטה בתכנים הפרסומיים המופיעים באפליקציה ובהתראות.

נגישות אפליקציה האינטרנט

אנחנו עושים כל מאמץ להנגיש את האפליקציה לבעלי לקויות מגוונות ואנשים הנעזרים בטכנולוגיה מסייעת לשימוש במחשב, בהתאם לדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג 2013, ועפ”י המלצות התקן הישראלי (ת”י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.

האפליקציה מותאם לתצוגה במכשירים הניידים הנפוצים.

למשתמשים בתוכנת הקראת מסך – מומלץ להשתמש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר.

אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האפליקציה באופן שוטף. במידה ומידע כלשהו באפליקציה זה אינו נגיש עבורכם מסיבה כלשהי – נא עדכנו אותנו ואנחנו נפעל באופן מיידי וכמיטב יכולתנו למצוא פתרון מתאים לנושא.

כללי

היה ויקבע כי על אף האמור לעיל יקבע כי בעלי האפליקציה אחראים באופן כלשהו כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי אחר, הרי שהם לא יהיו אחראים לכל נזק עקיף שיגרם ובכל מקרה, אחריותם הכוללת לא תעלה על שווי של 650 ש”ח.

הדין החל על כל הפעולות באפליקציה הוא הדין של מדינת ישראל בלבד, וכל מחלוקת ביחס לקיום הוראותיו של הסכם זה, תדון בבתי המשפט במחוז מרכז בלבד.