דף יומי לנשים

ציון משתמשים

דרגו את הפודקאסט

ציון נמוך ------- ציון גבוה

ציון ממוצע 0 | מס' מדרגים 0

אין דירוגים עדיין

על הפודקאסט – דף יומי לנשים

דף יומי לנשים – עברית

האזנה לכל פרקי הפודקאסט

דף יומי לנשים – עברית
דף יומי לנשים – עברית
דף יומי לנשים – עברית
Niddah 50 נדה נ
by מישל כהן פרבר

יש אנשים שכשרים להעיד אבל לא כשרים לדון – סומא באחת מעיניו. אבל יש על זה ויכוח. האם נשים כשרים לדון? יש מאכלים שמטמאים טומאת אוכלים אבל לא חייבים במעשרות. יש שחייבים במעשרות אבל לא חייבים בפאה. הגמרא מביאה אמירה של ר’ יוחנן בעניין טומאת אוכלים – ומשם לומדים שמחשבת חיבור לא נחשב מחשבה – רק לאחר שתולשים. רבא מוכיח ממשנה בטהרות אבל דוחים הוכחתו. הגמרא מביאה מחלוקת בברייתא בקשר למחשבה בנבלת עוף טהור ומבררת באיזה מקרה בדיוק הם חולקים.

There are those who can testify but not be judges – this is referring to one who is blind in one eye. However this is a source of debate. Are women able to be judges? There are foods that are suceptible to impurities but not obligated in tithes. There are those obligated in tithes and not in peah (leaving over the corner of the field). The gemara brings a statement of Rabbi Yochanan regarding impurity of foods and from there it’s derived that having intention that one wants to eat something that isn’t normally eaten is only effective once it is detached from the ground. Rava brings a proof for this from the mishna but his proof is rejected. The gemara brings a debate regarding a case of a kosher dead bird regarding the issue of intent to eat and the gemara clarifies in what case is there a debate.

Niddah 50 נדה נ
Niddah 49 נדה מט
Niddah 48 נדה מח
Niddah 47 נדה מז
Niddah 46 נדה מו
Niddah 45 נדה מה
Niddah 44 נדה מד
Niddah 43 נדה מג
Niddah 42 נדה מב
Niddah 41 נדה מא
Nidda 40 נדה מ
Niddah 39 נדה לט
Niddah 38 נדה לח
Niddah 37 נדה לז
Niddah 36 נדה לו
Niddah 35 נדה לה
Niddah 34 נדה לד
Niddah 33 נדה לג
Nidda 32 נדה לב
Nidda 31 נדה לא
Nidda 30 נדה ל
Nidda 29 נדה כט
Nidda 28 נדה כח
Nidda 27 נדה כז
Nidda 26 נדה כו
Nidda 25 נדה כה
Nidda 24 נדה כד
Nidda 23 נדה כג
Nidda 22 נדה כב
Nidda 21 נדה כא

פרטים נוספים

הגשה: מישל כהן פרבר

הפקה: מישל כהן פרבר

אתר אינטרנט: https://podtail.com/podcast/%D7%93%/

החסרנו משהו? מצאתם טעות? כתבו לנו.

כתוב/כתבי תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות